پرسش در مورد محصول #18461

سایزش غیر استاندارد هست چرا؟دور کم 50؟