پرسش در مورد محصول #19153

این کاپشن برای یک سال و نیمه هم مناسبه؟