پرسش در مورد محصول #21514

این جنس مخصوص ورزش هست؟ نمیشه تو روزای عادی پوشید؟